Hvad er karma og hvordan opløser du den?

Teresa fortæller om karma som ubevidst hukommelse – både fra dette og tidligere liv – som lever på mange forskellige niveauer i os. Karma er hukommelse som fastholder os i bestemte mønstre og reaktioner, som ikke nødvendigvis er gavnlige eller brugbare for os og som skaber gentagelser i vores liv.  Karma er ikke et spørgsmål om straf og skyld, men handler om ubevidste bånd vi har skabt for os selv oftest som en overlevelsesstrategi eller i uvidenhed.  Teresa minder os om at oplevelser i tidligere liv har en skabende kraft i vores nuværende liv og at det derfor er vigtigt at forstå sammenhængene mellem livene vi har levet.

Mange oplever at møde uforklarlige mønstre og situationer i deres liv. At forstå hvad karma er kan være en hjælp til at forstå sit liv i et lidt større perspektiv og sætte sig fri af det som holder en tilbage fra at udfolde sig og skabe sit liv, som man ønsker det. 

Teresa fortæller om en oplevelse fra et tidligere liv for mange tusinde år siden og om hvordan hun opløste et ubehag ved at tage afsked med andre, så det ikke længere begrænsede hendes nuværende liv. Hun bruger bla. bøn som en kommunikationsform til at nå dybere planer af vores bevidsthed til at opløse det som står i vejen for os.

Karma er tæt bundet til vores nervesystem og påvirker vores livsenergi. At opløse karma handler om at lægge alt det til side som man tror man er, alt det man har identificeret som sig selv. Bag ved det kan noget som er langt større åbne sig. 

Læs mere om karma i Teresas bog “Sjælens mange liv”

Sjælens mange liv - bog - Teresa Thaning

Tilmeld dig nyhedsbrev og få gratis uddrag af den nye bog DEN FEMININE VEJ

Få nyheder om kurser, retreats, meditationer, foredrag og bøger.

Tusind tak for interessen i nyhedsbrevet. Et gratis uddrag af DEN FEMININE VEJ er på vej til din mailbox.