Video: Kosmiske potentialer

En intens kosmisk energiindstrømning til Jorden presser i denne tid mange ting op til overfladen både på det personlige og globale plan. Vores karmiske mønstre bliver tydeligere og kan kaste nyt lys på det, som står i vejen for vores sjæls visdom.
Med indsigt kan det vi oplever vendes til en intensivering af den spirituelle udvikling, som på sigt kan sætte dig fri af det, som står i vejen for at mærke den altid nærværende kosmiske kærlighed.

Stabilitet og indre meditation
Feminin masterclass

KARMISK HEALING 

5.–6. marts 2022

2-dages kursus. Forstå de bagvedliggende karmiske årsager til de udfordringer du har i dette liv og lær teknikkerne til at opløse begrænsende mønstre.

Retreat Landskab kvadrat white

RETREAT STEVNS

1.-3. april 2022

En intens weekend med spirituel undervisning, guidede meditationer og fordybelse. April 2022 vil indeholde elementer af karmisk healing. Få pladser tilbage.

Kend din Sjaeletype Teresa Thaning

KEND DIN SJÆLETYPE

7. maj 2022

Du lærer om de forskellige sjæletypers karakteristika og får mulighed for at få indsigt i din egen sjæletype for bedre at kunne navigere ud fra din sjæls visdom.