Video: Kosmiske potentialer

Fra februar 2022

En intens kosmisk energiindstrømning til Jorden presser i denne tid mange ting op til overfladen både på det personlige og globale plan. Vores karmiske mønstre bliver tydeligere og kan kaste nyt lys på det, som står i vejen for vores sjæls visdom.

Med indsigt kan det vi oplever vendes til en intensivering af den spirituelle udvikling, som på sigt kan sætte dig fri af det, som står i vejen for at mærke den altid nærværende kosmiske kærlighed. 

Stabilitet og indre meditation

Kurser, foredrag og retreats