Video: Kosmiske potentialer

En intens kosmisk energiindstrømning til Jorden presser i denne tid mange ting op til overfladen både på det personlige og globale plan. Vores karmiske mønstre bliver tydeligere og kan kaste nyt lys på det, som står i vejen for vores sjæls visdom.
Med indsigt kan det vi oplever vendes til en intensivering af den spirituelle udvikling, som på sigt kan sætte dig fri af det, som står i vejen for at mærke den altid nærværende kosmiske kærlighed.

Stabilitet og indre meditation
Bevidst Helbredelse Teresa Thaning

BEVIDST HELBREDELSE

Nye datoer for 2024 kommer snart

Få indsigt i menneskets energisystem og de karmiske mønstres betydning for hvordan livet udfolder sig og få metoder til at forandre dit liv og helbred.

Kend din Sjaeletype Teresa Thaning

KEND DIN SJÆLETYPE

Nye datoer for 2024 kommer snart

Du lærer om de forskellige sjæletypers karakteristika og får mulighed for at få indsigt i din egen sjæletype for bedre at kunne navigere ud fra dine sjælelige kendetegn.

Feminin masterclass

KARMISK HEALING

7.-8. oktober - Delvist ledige pladser

2-dages kursus. Forstå de bagvedliggende karmiske årsager til de udfordringer du har i dette liv og lær teknikkerne til at opløse begrænsende mønstre.